You are here

Home » Produkty

Ponúkané prístroje:

pH metre
digitálne, ručné, prenosné a laboratórne

konduktometre
digitálne, ručné, prenosné a laboratórne

oximetre
digitálne, ručné, prenosné a laboratórne

rôzne druhy elektród
sklenené, plastové, kombinované, dusičnanové, fluoridové, merkurosulfátové, amoniakové a iné

pufrovacie roztoky pre elektródy

sušiarne, sterilizátory, homogenizátory, miešačky

váhy
digitálne, presné, laboratórne

Výrobcovia: Sklárny Kavalier-Votice, GRYF, Monokrystaly, BMT...