You are here

Home » Produkty

Ponúkané pomôcky:

 

Dávkovanie, filtrácia a titrácia
striekačky jednorázové, s piestom kovovým a skleneným, balóniky pipetovacie, nástavce PI-Pump, nástavce pipetovacie, nástavce BRAND, PIPETTUS, špičky, pipety s pevne nastaviteľným a nastaviteľným objemom, dávkovače BRAND, CERAMUS, SIMPLEX, PICOLLO, byrety digitálne, titrátory

Filtračný papier
kruhový, hárkový, výseky, pre kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu, extrakčné patróny, filtre z mikrovlákien, membránové, zariadenie pre vákuovú filtráciu

Chemikálie
laboratórne pre p.a. a čisté

Výrobcovia: Brand, Hamilton, Hirschmann, Optifix, Filtrak, Pragopor, Schleicher Schuell, Whatman