You are here

Home » Produkty

Ponúkané detektory a alkotestery:

Detektory plynov
ručné s použitím kontrolných trubičiek na oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, benzínu, nafty, benzénu, toluénu, xylénu, na zisťovanie koncentrácii riedidiel náterových hmôt a ruzpúšťadiel, na zisťovanie smeru prúdenia vzduchu-dymové, dusičnany a iné

Detektory plynov
elektronické s použitím čidiel na oxid uhoľnatý, tlak, teplotu

Alkotestery
klasické detekčné trubičky na alkohol a rôzne druhy orientačných digitálnych alkotesterov

Výrobcovia: Sklárny Kavalier, Commet, Greisinger